İndir (.doc)
Uyutayım diye söylerim ninni,
Canımdan, geçince, ben buldum seni;
Kaleme, kâğıda, gelmez bu lezzet,
Aşkına tutuldum, neyledin beni...

Unuttum canımı, bilmem zamânı,
Bakışın kuruttu, bendeki kanı;
Ateşine düşen, târîf edemez,
Görenin tutulur, dili, lisânı.

Aklı ile fikri, tamam mat olur,
Eğilir de beli, iki kat olur;
Ayakta gezer ya, canlı cenâze,
Ölümler bilmedik, bir hayât-olur.

Öyle bir mekândır, himmet ordadır,
Dörtyüzbin peygamber, Ahmed ordadır;
Her dînin merkezi, hem de menbaı,
Adetsiz kitaplar, âyet ordadır.

Her cana hükmeden Nâzır ordadır,
Darda kalanlara, Hızır ordadır;
(Emre) aramaya, etti niyeti,
Ne vakıt seyretse, hazır, ordadır.

Zapteden : V. Değirmenci, Ş. Kutkan.
Saat:13.05
5.5.1958