İndir (.doc)
Büyü, hizmet eyle, şanlı vatana,
Emânet edilsin, her taraf sana;
Dâimâ düşüncen, milletin olsun,
Yüzün ak görünsün, senin Rahmâna.

İki ellerini, ulaştır kâra,
Kalbi teslîm-eyle, dâim Gaffâra;
Akıldan anılır, dilde söylenir,
Ahlâkın benzesin, şanlı Hünkâra.

Kalbin ile gönlün, görünsün temiz,
Her iki hâllerin, olsun bir deniz;
Arkadan anılır, imkânı yoktur,
(Emre)! ahlâkların, bırakmaz mı iz?

Zapteden: Fikri Emre
Saat: ?
27.4.1958