İndir (.doc)
Gam gider, hicran gelir,
Vakıtsız, her ân gelir;
Eğer yolunda ölsem,
Tükenmedik can gelir.

Misâli, bülbülde, bak,
Konmuş, öter, gülde, bak;
Gaafil göze görünmez,
Yönünü dön, gül de bak.

Cihanda yoktur misli,
Âbıhayattır dili;
Bir eli âşıktadır,
Arşı tutar bir eli,

Gözünden çıkar şûle,
Aşk dağıtır bülbüle;
Çağırır âşıkları,
El eder güle güle.

Bu ne esrardır Yârab:
Lisansız eder hitap;
Dile, kaleme gelmez,
Okutamaz bir kitap.

Bilenin esrârıdır,
Câhilin inkârıdır;
Muhit bütün âlemi,
Bu (Emre)nin Yârıdır.

Zapteden: N. Kayalıyük
Saat:9.35
14.4.1958