İndir (.doc)
Onsekiz milyon millet,
Olmuştur Cumhuriyet...
Biz düşmandan korkmayız,
Başta duruyor İsmet.

Bizlere gelmez düşman,
Gelirse olur pişman;
Cayır cayır yakarız,
Gözümüze doldu kan.

Vermek (1) bir karış toprak,
Kuvvet verdi bize Hak.
Düşman! bize yan bakma,
Bütün arzuyu bırak.

Çelikten yaptık kale,
Hep düşman orda kala;
Bize yanbakan düşman,
Canı ateşe sala.

Biz düşmandan korkmayız,
Sözüne hiç bakmayız;
Manevî kuvvetler var,
Hiçbir fişek yakmayız.

Kimsede yok gözümüz,
Cumhuriyet, sözümüz;
Saltanatı defettik,
Yoldur bizim düzümüz. (2)

Çok kuvvetli bir kanun,
Buna olmz hiçbir son...
Yılmızı diyelim:
Evvel dokuz, sonra on. (3)

Neler eyledi Gazi...
Harple kurtardı bizi...
O, dünyadan gittiyse,
Takibedilir izi.

O, bize oldu Ata,
Bizlerde olmaz hatâ;
O eski saltanatı
Bilin, bir pula sata...

Cumhuriyet, oldu medh,
Hep edelim biz hizmet;
Bu kumandanımıza
Allahım etsin himmet...

Bunları dedi (Emre),
Doğmuştur birdenbire:
Sevgili İsmet Paşa,
Herdem ilmini dire. (4)


(1) Vermek = vermeyiz.
(2) Yolumuz dümdüzdür, eğriliği, büğrülüğü yoktur.
(3) Cumhuriyetin 19. yılında 942 'de
(4) İlmini hâkim kıl.