İndir (.doc)
Vakıt, zaman derler: (ân-ı dâim)dir:
(Zevk-ı Küllî) derler: (kalb-i selîm)dir;
(Hâl) lisânı derler, sükûtlar okur,
Bakıp (ümmî) derler; onlar âlimdir.

Göz ile okunur, dudak değildir,
Bakarak dinlenir, kulak değildir;
Öyle bir yoldur ki, değil meydanda,
İrfanla yürünür, ayak değildir.

Semâda zannetme, senden sanadır,
Boşluğa değildir, O Rahmânadır;
Adetsiz yolların, bir ucu sende,
Yürü! gayre değil, her yol Onadır.

İdrâk eylediysen, hayret değildir,
Tamam eylediysen, gayret değildir;
Edeple yürüyen, oluyor vâsıl,
(Emre)! seyrân eyle, hayrat değildir.

Zapteden: Neş'e Kayalıyük
Saat:20.00
7.11.1957