İndir (.doc)
Yüreğimi yaktı, hasretin odu,
Ateşi aldı da, eliyle kodu;
Benim gıdâm oldu, Onun sevdâsı,
Yüzünde görürüm, dâim Mâbudu.

Aşkı, muhabbeti, benim felâhım;
Tecellî ediyor, ordan Allahım;
Çoklarının yönü, döner Mihrâba,
Dostun eşiğidir, tek secdegâhım.

Baktım, gaaiboldu, bu bendeki can,
Sâde ben değilim, hem dahî cihan;
Orda kabûl olur, bütün ibâdet,
Hakkın söylediği, secde-i Rahman.

Gece gündüz eder, Zâtı, tecellî,
Esrârını söyler, mânâlı dili;
Bâzı işitenler, oluyor kâfir,
Yoklukla görenler, mutlakaa velî.

Öyle bir deryâdır, yoktur kenarı,
Garkeylemiş durur, yok ile vârı;
(Gaffârüzzünûb)dur, hem dahî (Cemîl),
Sarây-ı İlâhî, candan duvarı.

Bakan, göremiyor, Onu, dışından,
Görmek istiyenler, geçer başından;
Yüzünün örtüsü: Âbıhayattır,
Kendini saklamış, gözler yaşından.

(Emre) ağlayınca, görüp duruyor,
Sağa sola baksa, ediyor zuhur;
Zerre ile Külde, âşikâr iken,
Arzû göstermiyor, ediyor mâzûr.

Zapteden: F. Tezcan
Saat:12.30
5.10.1957