İndir (.doc)
Söylenir mi, gönül cûş-etmeyince?
Def'edip dünyâyı, boş etmeyince?
Cihan ile gamı, hazmeyleyip de,
İçini, dışını, hoş etmeyince?

Gönül, bir sultandır, eylemez minnet,
Eğer verilirse, en büyük devlet;
Çünkü sarayıdır, Halkeyleyenin;
Hemi sever, hem de, alır inâyet.

İdrâk-eylemiştir: fânî her şeyler;
Dâim, onun için, (bakaa)yı diler;
Muvakkat âlemden, bahsederlerse,
Dışını durdurur, içinden güler.

(Settârül'uyûb)dur, esrar kutusu;
Her vakıt uyanık, yoktur uykusu;
Âbıhayat derler, ordan dökülür,
İçen, ölmek bilmez; değildir bir su.

Ebedî dirilir, bir yudum alan,
Her şeyler yok olur, onlardır kalan;
(Emre)! sen şükreyle, (Haber Veren)e,
Ölüdür, dirilmez, dünyâya dalan.

Zapteden: N. Kayalıyük
Namrun, Saat:8.30
27.9.1957