İndir (.doc)
Dağlar dağladı beni,
Gören, ağladı, beni;
Sallanan zülüflerin,
Sana bağladı beni.

Dostlarım diyor: (kurtul,
Bu sevdâdan halâs ol);
Melûl bakışlarına,
Yaradanım! ettin kul.

Neyleyim ki satıldım,
Mecnunlara katıldım;
Kirpiğin mecrûh-etti,
Kucağına atıldım.

Yaralıyım, mecrûhum,
Sende yok oldu rûhum;
Yüzündeki ışıktan,
Reddetme, etme mahrum.

Kaşında açtı gülüm,
Durmaz kokular gönlüm;
Kalbinden çıkarırsan,
Budur ebedî ölüm.

Bilirim ki Rahmansın,
Canım içinde cansın;
(Emre)nin bu sözleri,
Şüphe etmem, üryansın.

Karıştın her sözüne,
Seni gören gözüne;
Ebedî çıkaramaz,
Mekân yaptın özüne,

Zapteden: N. Yaramış
Namrun, Saat:12.30
24.9.1957