İndir (.doc)
Seni görür gözlerim,
Bakar, seni özlerim;
Sen yönünü dönersen,
Güler benim yüzlerim.

Sensin Dünyâ Güzeli,
Seni sevdim ezelî;
Murâdıma nâilim,
Bu canımdan bezeli.

Yaratmış Hudâ seni,
Neylemiş edâ seni...
Seninle bir olalı,
Eylemiş fedâ, seni.

Beni eyledin hayran,
Can ettim sana kurban;
Gözleriyin içinde
Neler eyledim seyran...

Sarhoş oldum bakınca,
Dünyâda sensin gonca;
Belniğim nere gitti
Nazarını takınca?

Ben ne oldum aceba?
Her hâlim, oldu hebâ;
Dağda taşta dönerim,
Düşürdün bir dolaba.

Cemâline tutuldum,
Yandım sarardım soldum;
Derdimden soranlar var,
Bilmiyorum ne oldum?

Yetişmez ilimle söz,
Anlıyamaz (Akl-ı Cüz');
Hep seni görüyorum,
Her tarafım, oldu göz.

Ne oldu bu idrâkim?
Sen varsın, ben bir hâkim; (1)
(Emre)nin her hâline
Vekilsin, hem de hâkim.

Zapt: Neş'e Kayalıyük
Namrun, Saat:18.35


(1) Hâk = Toprak. Ben bir toprağım.

23.9.1957