İndir (.doc)

(Tabelâcı âyetullahın sözü geçmişti)

Emre - İnsan vücûduna âyetullah diyorlar da, tasavvufî sözlere âyetullah demiyorlar. üstelik, kızışıyorlar. "Beytullah" adı da öyle. Adama "Beytullah" derler de, kelâm, yâni şu konuştuklarımıza demezler.

"Abdürrâhim" yerine "Rahim", "Abdülgaffur" yerine "Gaffar" deriz. Bunlar Allahın sıfatlarının isimleridir.

Hiç kimse, Allahın zât ismi olan "Allah"ı, çocuğuna ad olarak koyamaz.