İndir (.doc)
Eşler, dostlar der ki: gül!
İncinir mi bir gönül?..
İçinde neler dolu...
Üstünü kapatmış gül.

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Zapteden: ?
Tarih: ?