İndir (.doc)
Bu yıl bizi attı Felek, körhâneden körhâneye;
Deli gönül, durmaz gezer, kâşâneden kâşâneye;

Dost elinden aldı, içti, meyhâneden meyhâneye:
Bu hâl, bizi benzetiyor, pervâneden pervâneye;

Baykuş gibi konduruyor, vîrâneden vîrâneye;
Mahmur muyuz, meyhor muyuz: humhâneden humhâneye?

Gönül kuşu, konar, gezer, Mevlâneden Mevlâneye;
(Emre), gönül verir, alır, dîvâneden dîvhaneye;

Bir cevherdir, satılıyor, merdâneden merdâneye;
(Emre) canı kurbân-etti, iftihardır, Bir Tâneye.

Zapteden: Neş'e Kayalıyük
Namrun, Saat:12.07
11.9.1957