İndir (.doc)
Ben bir yaralanmış kuşum,
Yâri gönlümde bulmuşum;
Gözlerinden içtim şarap,
Onun için hep sarhoşum.

Çekerim dil kadehinden;
Uyuşmaz, ayılır, neden?
Vücûdum hep nûra keser,
Kürsüyle Arş olur, beden.

Fakat gören, sanır zayıf,
Olmuş, derler, buna hayıf;
Dört unsurdan tertip amma,
Toprak değil, cismi lâtîf.

Candan bakan, olur mâil,
Bir aynadır, olmaz hâil;
Arşa kadem basar iken,
Gelir de umar Cebrâil.

Destur veririm ben ona,
Gelir, görür kana kana;
Durmadan târîf ettiğim,
Anlaşılır benden bana.

İki gözüm, temiz ayna,
Canı veririm bakana;
Gözlerinde ben olurum,
Dolanırım candan cana.

Gören ben'im, görünenim,
Ete, tene bürünenim;
Bilen, hayretlere düşer,
Bilmeyene hâil, tenim.

Bir denizim; akan sular,
Yüzbin çeşit olsa, dolar;
Ayıramam her milleti,
Karışınca, renkler solar.

Feleklerin suyu ben'im,
Çeşit çeşit huyu ben'im;
Gezerim gözler şâhını,
Kalbi ben'im, boyu ben'im.

Karanlığım, hem berrağım,
Güller üstünde yaprağım;
Görünüşüm, olmuş beşer,
Ayak altında toprağım.

Zelîl yoktur benden başka,
Sefîl yoktur benden başka;
Gelir de bürür (Emre)lik,
Alîl yoktur benden başka.

Zapteden: Fikri Emre,
Namrun, Saat:10.30

Not: Bu doğuş, Emre'nin torunu ve Fikri Emre'nin kızı Ayşe, (Ben yaralı bir kuşum, - Kimsesizim, berduşum) türküsünü söylerken doğmuştur.
1.9.1957