İndir (.doc)
Bu nasıl hâldir Yârab!
Kalktı ortadan hicap;
Öyle bir ilimdir ki,
Yazamamış bir kitap...

Anca gösterir âdem,
Bir noktaya eder cem' ;
Acı bir yaradır ki,
Anca aşk, sürer merhem.

Sürülen, olur diri,
Bırakır her tedbîri;
Bu yolu târîf eder
Her Gönüllerin Piri.

Kurulmuştur bidâyet,
Böyle gider nihâyet;
(Emre), âşıklar ile
Senden ister hidâyet.

Zapteden: Şevket Kutkan
Namrun, Saat:24.00
30.8.1957