İndir (.doc)
Nefse kullanan silâh,
Mutlaka bulur felâh;
Nefse cihad edene
Yardım etmez mi İlâh?..

Vay, bizi dedikodu
Edeni yolda kodu;
Ah bu hâli sevenler,
Bu yollardan el yudu. (1)

Bunu söyledi Ahmed,
Âşıka etti rahmet.
Dedikodu edenler,
Boşuna çeker zahmet.

Kendinedir, kime ne?
Şeytan atına bine...
Hak yüzünü görenler,
Yorgunluktan dinlene.

Bunu kandırmış İblis,
İki yüzü olmuş is;
O yazıyı okumuş
Ârif olan müderris.

Şeytan onu kandırmış,
Nedamete bandırmış;
Yüzüne güle güle
Canından usandırmış.

İbadet eder boşa...
İsterse bin yıl koşa...
Eğer böyle giderse
Bu hâl gider mi hoşa...

Bunlar şeytana kanar,
Her halleri olur nâr;
Hak yüzünü göremez,
Her kimde ki hased var.

Her kimde ki hased var,
Cennet ona olur nâr;
Günahkâr! sen tövbe et,
Geceler Hakka yalvar.

Her kimde ki var gadap (2)
Durmadan eder hesap;
Dostun yanında dursa,
Dost ona açmaz nikap.

Her kim ki düşse kine,
O, cehenneme ine;
Cehennem onu yakar,
Kavrulur döne döne.

Kim ki bu donu giymiş,
İblise boyun eğmiş...
(Emre)yi aşk yakıyor,
Dostun nazarı değmiş.

Kesilse Dosttan nazar,
Aşktan soğur, olur kar;
Baktın senden aşk gitti,
Tövbe et, Hakka yalvar.

Bu ilim, derin kuyu,
Görünmez onun boyu;
Eğer sen âşık isen
Elden bırak bu huyu.

Bu huyu elden bırak,
Tövbe et, Hakka varak; (3)
Hak yüzünü görmeğe (4)
Yanaş da yüzüne bak.

Haktan hitaptır bize,
Her dem söylerim size;
Bu huydan yıkanmağa
(Emre), sen in denize.


(1) El yumak = el yıkamak, yani ümidi kesmek.
(2) Gazap
(3) Varak = varalım.
(4) Görmeğe = görmek için.