İndir (.doc)

S - Allah zorlukları kolay ediyor.

Emre - Herkese değil, istiyenlere. Emrine mahkûmdur Allah. Bu mahkûmiyeti, hâkimiyetindendir. öyle olmazsa adâlet kalmaz. Bizim nemize gerek... Zevkten başka bir şey düşünmeyiz.