İndir (.doc)
..............................................................
..............................................................
..............................................................
...........................................................(X)

Ahmed'e sordular: Sen niçin geldin?
Âhü efgan ile, sîneler deldin?
Der ki: Kerîm ahlâk; arkasından din... (1)
Bu ilmin rehberi: ahlâk ve edep.

Edeple olunur, Mevlâya vâsıl,
Tahsil eylediysen, sen deme: nasıl?
İkmâl eylemeden, olur ne hâsıl?
Bu ilmin rehberi: ahlâk ve edep.

Eğer uyanırsa, sendeki vicdan,
Gelir de oturur, içine Rahman.
O vakit bilinir, din ile iman...
Bu ilmin rehberi: ahlâk ve edep.

(İlmullah) meyvadır, (şerîat) dışı,
Tanrıya varanın, bunlar yoldaşı,
(Mevlâ Kervanı)nın, bu (Aşk)tır başı...
Bu ilmin rehberi: ahlâk ve edep.

Bir yolcuyuz, yoktur, kilometresi,
O şehir gürülmez, duyulmaz sesi,
Attığımız adım: insan nefesi;
Bu ilmin rehberi: ahlâk ve edep.

Gelip gittiğini, bilmiyen insan,
Tariflere göre: (Sanki bir hayvan...) (2)
Emanet verilmiş, bilinmedik can,
Bu ilmin rehberi: ahlâk ve edep.

Uyan gönül! eyle, durma, tefekkür:
Bu dünyada âmâ, âhirette kör! (3)
Hayat elde iken, gözünü aç, gör,
Bu ilmin rehberi: ahlâk ve edep.

Maşrıkın güneşi, Mağripten doğmuş,
Arkaya seyretmek, neden gelir hoş?
(Emre)! geri kalma, yönünü dön, koş!
Bu ilmin rehberi: ahlâk ve edep.

Zamâneye göre, değişir ahkâm, (4)
Seyret: tebdil olur, durmadan, âlem:
Evvel kamış iken, altundur kalem;
(Emre)! ilmin başı: ahlâk ve edep.

Zapteden: Fuzûle Emre
Saat:8.45

(X) Bu doğuşun baş tarafı zaptedilememiştir.


(1) Ben, kerîm olan ahlâkı itmam ve ikmâl için gönderildim - Hadis).
(2) (Ülâike kel'en- âmi belhüm adall = Onlar, hayvan gibidirler, belki hayvandan da beterdirler. - A'râf, 179).
(3) (Burada kör olan âhirette de kördür... - İsrâ, 72).
(4) (Zamanın değişmesiyle hükümler de değişir. - Hadis).

20.5.1952