İndir (.doc)
Ne mânîdardır gözler..
Öğemez bütün sözler;
Aşka bürünmüş, bakar,
Aceba kimi gözler?

Bakar, (Yâr)ini bilmez,
Bugün, (yarın)ı bilmez;
Aşka giriftar olan,
Söyler, ârını bilmez.

(Hâl)i edemez siper,
Her taraf, olur Dilber;
Kendi hüviyetinden
Verir de alır haber.

Hâli vurur dışına,
Bilmiyen, der: boşuna...
Uçan Zümrüdüanka,
Gelir, konar başına.

Gelir dimağına tad,
Her yana eder imdat;
Şark ile garpten duyar,
Nerden edilse feryat.

Her yanı olur dili,
Böyle eder tecelli;
Bak ne hale düşürdü
Söyliyen (İsmail)i...

Doğuşu zaptedenler : Suphi Kükürt, Salih İnan, Şevket Kutkan.
Saat : 21.25
10.6.1951