İndir (.doc)
Gönlüm geçmez Dilârâdan
Ayrılmaz bu tadı tadan...
Âşıka, Dost yüzü zahir,
Kendi çıksa aradan

Ah Dilârâm, ah Dilârâm,
Yol ver de ben sana varam.
Sensin dilimden söyliyen,
Sana yakın benim aram.

Dilârâsın, Dilârâsın,
(Emre), sen Hakka varasın.
(Emre) seni canda buldu,
Niçin yabanda arasın.

Seyreyledim Dilârâmı...
Âşıklar sana vara mı?
Cânân ben sana yetiştim,
Ağarttım yüzde karamı.

Ah Dilârâ, ah Dilârâ,
Meftun ettin beni Yârâ;
Seni Mansur etti zâhir
Sen onu astırdın dâra.

Ah Dilârâ, ah Dilârâ,
(Emre) lâyıktır timara;
Sen gözümden seyrederken
Dersin bana: beni ara...