İndir (.doc)
Gel ey bâdisabah, lûtfeyle bize,
Gizlenme sen bize, seyreden göze;
Bir (Nokta)sın, benzenğ (yedi Deniz)e,
Arar seni, Âdem, faslına düşen. (1)

Yere, göğe sığmanğ; mü'min kalbinde,
Arayanlar, arar, Seni her dinde,
Bulmak istiyenler, bulur kendinde,
Arar seni, Âdem, faslına düşen.

Seni bilen, kalır, ebedî diri,
Âdemdesin; değil, etinen deri,
Mahşeri bekliyen, kalsınlar geri,
Arar seni, Âdem, faslına düşen.

(Hâzâ yevmünnüşûr!), sadâsını duy, (2)
Gönül! bu sözleri, söyliyene uy,
Eğer uymaz isen, geri kor bu huy,
Arar seni, Âdem, faslına düşen.

(Mîzân)ı, (Defter)i, burada kullan,
Kullanırsan, olunğ, Sultan Süleyman,
Kurtulana tâbi, (cin) ile (hayvan),
Arar seni, Âdem, faslına düşen.

Nefse hâkim olan, olur cihâna,
Uymaz içindeki, duran Şeytana,
Cephesini döner, Rahîm Rahmân'a,
Arar seni, Âdem, faslına düşen.

Hiç onlarda olmaz, havf ile recâ,
Güvenmez (Savm), (Salât), hem dahi (Hacc)a,
Kalb yarası muhtaç değil ilâca,
Arar seni, Âdem, faslına düşen.

Âşık, bilmez dünya, hem de âhiret,
Dost yüzüdür kıble, hem dahi cennet,
Kalblerinde durur, Hazreti Ahmed,
Arar seni, Âdem, faslına düşen.

Bedenleri: (Tûr)dur, dilleri: (Mûsâ),
Nefisleri: (Fir'avn), azmi de (Asâ),
Akılları: (Meryem), delîli: (İsâ),
Arar seni, Âdem, faslına düşen.

Bu halleri nasıl, anlasın zâhir...
Kalbleri olmamış, (Aşk) ile tâhir;
Haktan başka var mı, (Evvel) ve (Âhir)?..
Arar seni, Âdem, faslına düşen.

(Emre), Sevdiğinde, olmuştur gaaip,
Anlamıyanlara, gelir acaip,
İbret almazlar da, ederler tâyip...
Arar seni, Âdem, faslına düşen.

Zapteden: Fuzûle Emre
Saat:8.30


(1) Seni ancak Âdem sınıfına, Âdem seviyesine gelenler arar.
(2) (Haşir - Neşir günü işte bugündür!) demektir.

18.5.1952