İndir (.doc)

Emre - Allahın binbir adı var diyorlar, ohooo... o kadar çok ki saymaynan bitmez. Herkesin aklına göre bir Allah var. Maymuncuk gibi, herkesin aklına girmiş ve uymuş. Hani bir şey var:

            Maymuncuksun, her deliğe uyarsın,

            Karanlıkta karıncadan duyarsın...

Çocukların lisânı (çocuklara öğretilen ilk dil) ekseriyetle müşterektir: "Mama, cıs!" gibi. Büyüdükçe, analarının lisanını öğrenirler. İnsan bir şeyi çok severse, "âh! elime geçse" der. Korkarsa yine "âh!" der. Allah da âh'a benzer. Allah, âh'tan geliyor, onun için her şeye şümûlü var. Bizim için ne derseler tamam, o da içinde.

Allahın diğer isimleri, Allahın ahlâkıdır ki, kullarına vermiştir. Öte tarafı tarife gelmez. Hâdî, hidâyet edendir. "Hak" Allaha en yakın sıfattır. Hak öbür sıfatların hepsini câmîdir. "Kedilik", kedinin hakkıdır ama, kedi Hak'mıdır? Bunu böyle bildikten sonra, oradan da geçilir. Hak deyince, aklımıza bir şey geliyor yine, fakat Allah deyince ne gelir? Hiçbir şey. O'nu düşünen kimsenin düşündüğü şey, kendisiyle berâberdir, ona sarılıverir. Bu sözler, hurûfa tâbî. Sonra bu hurûf, şu mecliste bulunanlar gibi canlanır. Ondan sonra ölüm yok. Bu da, insanları sevmekle olur. İnsanı severken, onlarla berâber oluruz.

İnsanların her fiile kaabiliyeti var, insan her fiile aşılanır. En kötü şey insandır, en iyi şey yine insandır. Süt, sâde yoğurda aşlanır, fakat insan herşeye. Mayalar tuta tuta, maya kalmamalı. Bu hâle, en fazla mûsikişinaslar, şâirler yakındır. Velhâsıl, düşünenler yakındır. Bizim için tefrik yok. (Meclistekileri göstererek) Bunlar, gözümüzün bebeği.

S - Nasıl kazandınız bunları Efendi?

Emre - Kendi kazançları.