İndir (.doc)
Göründü bize çiçek,
Görenler olur gerçek...
Eğer sen âşık isen,
Dünyadan elini çek.

Dinleyin İsmaili,
Ne söyler size dili:
Çiriş verdiği için
Methedecek Nail'i, (1)

Nail verdi çirişi,
Tevhittir onun işi;
Bu tevhit gayetle sert,
Herkesin kesmez dişi.

Gönül verdik Nail'e,
Dosta giderdik bile; (2)
Biz her zaman girerik (3)
İkimiz, bir gönüle.

Ben onu çok severim,
Hem aşkımla öğerim;
Ne gelirse dilime,
Âşıklarıma derim.

Yine geldi Muhammed,
Bizleri etti davet;
Eğer biz âşık isek,
Gayriye etmek minnet.

Buraya ateş konur,
Hakkın ilmi okunur;
Eğer Haktan aşk gelse,
Bizlerde kalmaz onur.

Âşık dünyadan kaçar,
Âşıklarda olmaz âr,
Bu ârı yenmek için
(Emre), Allaha yalvar.


(1) Hâlen, Kalekapısı'nda küçük bir dükkând attarlık yapan Bay Nail.
(2) Bile = beraber.
(3) Girerik = gireriz.