İndir (.doc)

Emre - Allah, bir fiilden başka bir şey değildir. Şeytan da fiildir, başka bir şey değildir. Bunların ne oldukları bilinmeden konuşulup duruyor. Şeytan Allaha tebelleş olabilir mi? Kime tebelleş olur? Âdeme. Niye?

Secdeyi Âdeme edeceğini zannetti de onun için secdeye kapanmadı. Halbuki, Âdeme edeceği secde, doğrudan doğruya Allahaydı.