İndir (.doc)
Söyliyen ben değilem, (1)
Ben de o Canı bilem; (2)
O Dostu sevenlere
Ben secdeye eğilem, (3)

Bizi söyletir neden?..
Âlettir Dosta beden;
Ben gölge gölgesiyim,
Odur eyleyip eden.

Benden söyliyen oldur, (4)
Onun hikmeti boldur;
Karşınızda söyliyen
Daim o Dosta kuldur.

Âşık-ı biçâreyim,
İki yüzü karayım,
Cânân aşkını versin,
Sizler ile arayım.

Devleti versin size,
Şûlesi gelsin yüze,
Gözlerimiz açılsın,
Biz de gidek o ize. (5)

Yeter çaldığın, yeter,
Yanandan duman tüter;
Gönüle bülbül geldi,
Âşıklarına öter.

Gözünden akıt kanı,
Yok ol da Yârı tanı...
(Emre) sen hacîl olma, (6)
Birgün gelir zamanı.


(1) Değilem = değilim
(2) Bilem = bileyim
(3) Eğilem = eğileyim.
(4) Oldur = odur; şahıs zamiri "o"nun eski şekli olan "ol" kullanılmıştır.
(5) Gidek = gidelim.
(6) Hacîl = mahcup.