İndir (.doc)

(Develioğlunu, Birinci Cihan Harbinden evvel yetiştirdiği tasavvuf bahçesinin ne hâlde olduğunu görmeye Atina'dan gelen Nicos Rossopoulos ile Errico Orologas ve Arax Orolagas'a hitâben) Emre, şunları söyledi:

- Atina'ya öyle bir ateş götürüyorsunuz ki... Orada kaaideyle Doğuş okuyacaksınız. Götürdüğünüz ateşi, size, ağır gelmesin diye göstermiyorlar ama, orada göreceksiniz. Bu nûrâni hâli orada yayınız. Hâlinizi etrâfınıza bulaştırınız.

Not: Nitekim, 1983 Temmuzunda, Atinaya, bu eski dostlarımızı görmeye gittiğimizde, sekiz on, oniki, ondört yaşlarında güzel kızların, Türkçe bilmedikleri halde, Türk harflerinin okunuşunu öğrendikleri için Emrenin Doğuşlarını besteyle okuduklarına şâhid olduk.

Şevket Kutkan