İndir (.doc)
Ah Dilârâ, ah Dilârâ, (1)
Aramızda yoktur ara;
Ben seni nasıl bulayım,
Sana karşı yüzüm kara.

Sana geldim ben Dilârâ,
Görün, beni astır dâra,
Hiç âşıklar âgâh değil
Bendeki bu âhüzâra.

Gönlümdesin sen Dilârâ
Ciğerime yaptın yara
Sen beni ayırma senden,
Razıyım, et pâre pâre.

Durdun gözümün ağında,
Öttün gönlümün bağında,
Seni benden ayırırlar
Benim yetişme çağımda.

Senden ayrılamam Dilârâ,
Buldum yalvara yalvara
Aşkın beni çıkarıyor
Ateşe kesmiş dağlara.

Ah Dilârâ, ah Dilârâ,
Her âşık seni çağıra
Ben sana hasret olunca
Yüreğim döndü yağıra. (2)

Yönü döndüm senden yana,
Kollarını sen aç bana:
Gurbet elde arar iken
Aşkın tutturdu tufana.

Aman sen benden ayrılma,
Suç işlersem sen darılma;
Senin için yanar (Emre),
Benlik sed çekti yoluma.


(1) Bu doğuşta kafiye bakımından hususiyet göstermektedir.
(2)Yağır = hayvanların sırtında, yük taşımaktan mütevellit yara ve nasır.