İndir (.doc)

Emre - "Âmentü billâhi". Allaha inanınca, meleklerine de inanacaksın. Ama, meleğin ne olup ne olmadığını bilip de inanacaksın. Allahın kitaplarına, yâni resuller vâsıtasıyla gelen kitaplarına inanacaksın. Yoksa, Kulların kendi anlayışlarına, kendi tefsirlerine göre yazdıklarına değil. Âhiret gününe de inanacaksın: Unutma, gaafil olma ki, son gün gelecektir. Buna inandıysan Allahın emirlerini yerine getir. Bizim şer ve hayır zannettiğimiz şeylerin, Allahın bir takdîri olduğuna da inanacaksın. Bizden çıkan şerleri Allaha isnad etmiyeceğiz. "Bâsü ba' delmevt" e, yâni öldükten sonra dirilmeye de inanacaksın. Zâten dirilmeden Allahı görmek mümkün değildir. Dirilen de : "Eşhedü en lâ ilâhe illallah"; Ben şahâdet ederim ki, Allahtan başka ilâh yoktur! diyebilir.  Çünkü Allahı görmüştür. Görmeyen, "Ben şahitlik ederim!" diyebilir mi? İşitmekle şahitlik olur mu? "Ve eşhedü enne Muhammeden ahdühû ve resûluhû". Yani, Muhammed Allahın resûlü ve elçisi, daha doğrusu teşrifatçısı imiş. O hâlde, Allahı bulmak için Muhammedi bulmak lâzımmış ki, bizi allaha götürsün.