İndir (.doc)
O Dost bize bizden yakın,
Deyim sana, deme sakın; (1)
O yüzü görmek istersen,
İdam fermanını takın.

Takınanlar seni görsün,
Gören, yüzü yere sürsün.
Bu ne acaip kanundur:
Sen, ateşten görünürsün.

Eğer sen gördüysen, uyan,
Hakkı görmez sayı sayan.
Aşk ateşi çok yakıyor, (2)
(Emre), lâzım sana, dayan.


(1) Deyim = söyliyeyim.
(2) Bu doğuş, kendinden evvelkinin devamı gibidir ve aynı kafiye hususiyetini taşımaktadır; ondan farkı, o, yedilidir. bu sekizli.