İndir (.doc)

Emre - Bütün fenâlıklar açlıktan olur. İnsanlar terakki etse, makineleşse, memlekette işsizlik kalmasa, bu fenalıklar da kalmaz. Kanun vicdanlara yerleşse, herşey hallolur. Böyle olmazsa, ne yapsın jandarma, ne yapsın mahkeme? Bir hırsız, ilk hırsızlığında, Allaha dayanarak hırsızlık yapar, o zaman tutulmaz. Sonra bu işe alışıp "ben şöyle çalarım, böyle çalarım dedi mi yakalanır. çünkü Allahtan ayrıldı.

Bâzı eşkiyalar var ki, çok cevherlidir. Onların fücuratı yaptıkları soygunlar, cevherlerinin şiddetinden. Onlara insanlık öğretilse, vicdanları uyandırılsa, çok iyi olurlar. Bu gibi insanlar, arılara benzer: Hem sokarlar, hem bal yaparlar.