İndir (.doc)

Emre - Ağaçlar hayat sahibi mi, o hâlde nefes alıp veriyorlar. Her ağacın nefes alışı, bizim aksimize değildir. Fakat meyvesiz ağaçların ekserisinin nefes alışı, bizimkinin aksinedir. Yâni rutûbeti alır, bize yarıyanı geri verir. İncir, hurma ağaçları ise, bize yarayanı alır yaramayanı geri verir. Bunlar bizim gibidirler. Nar ağacı da böyle: Çok rutûbet alır, çok karbon verir. Nar ile incir ağaçları, meyvelerinin arasındaki delikten, topraktan çektikleri gıdanın suyunu üfürürler. Söğüt ve okaliptüsler, havayı temizler. Lokman: Ölüleri, söğüt ağacının altından geçirdikleri zaman, nasıl dirilmiyorlar diye hayret ederim, dermiş.