İndir (.doc)

Emre - Kan, damardayken bize faydalıdır. Damardan çıkınca mikroplaşır, zarar verir. Onun için şeriat, "kan abdesti bozar" diyor.

İçimden bir ses geliyor, sanki istiyorum da: Bu Hristiyanlar hep müslüman olacak. Bir peygamber gelse -gelmez ya- Almanyadan gelir. Onlar, Allahı ararken ararken bulacaklar. İlmin sonu Allaha dayanır. Müslüman olacaklar, hem de o kadar güzel müslüman olacaklar ki... Görmeden, tanımadan inanmıyacaklar. Bizim imânımıza benzemeyecek onların îmânları.