İndir (.doc)
Yandık Dosta ne çare,
Göyündük, olduk kara;
Dostu seven yürekler
Mutlak olur bin pâre.

Böyle lâzım, ne çare...
Azmeden Hakka vara...
Yüzünü yere koyan,
Hiç varmaz mı "didâr"a...

Bu canım sana ere,
Bütün ateşe gire;
Her vârımı vereyim
Senin gibi bir pîre.

Seni medheder (Emre),
Bize aşkını vere;
Âşık olup yanana,
Yüzünü yere sere...