İndir (.doc)
Gözüm yaşı olsun dere
Akıp denizlere ere. (1)
Dost yüzü görmek istiyen,
Bir bilene canı vere.

Allah bize aşkı vere,
Âşıklar hep aşkı dere (2)
Sen bu yola canını ver,
Gözlerin o Dostu göre.

Yolu çıkaralım düze,
Kulağı verelim söze;
Âşıklara çare budur:
Canını Dosta ütüze. (3)

Bu ilim hiç gelmez söze,
Vücudu görünmez göze;
Aşk bir güneş doğdurmalı,
Şulesi vurmalı yüze.

Hizmet etmek lâzım pîre
Derde, gama gire gire;
Dostu bulmak ister isen
Yüzlerini döşe yere.

Evvelâ, yanmaktır çare,
Bu yol böyledir, ne çare...
Âşık alnına yazılmış,
Nurdandır, görünür kara.

Hak bize aşkını vere,
Hakkı sever daim (Emre);
Daim aşkta yanar gider,
Kanadını gere gere.


(1) Kafiye orjinalliği var.
(2) Dere = dersin, toplasın.
(3) Ütüze = ütüzsün, kumarda kaybetsin.