İndir (.doc)

Emre - (Nicos'ya ve diğerlerine) Bak, misafirliğiniz ne çabuk geçti... Vakıt, zaman diye bir şey yok, sâdece "bir ân" vardır. Bu âleme gelip gitmek, bir aynaya bakıp çekilmek gibi bir şey. Mal-mülk, evlât, bunlar hayâlet. Ne sen var orada çünkü, ne de ben, tek bir varlık...

Zaman, akıl içindir. Akıl geriye baksa, zaman mefhûmundan kurtulur. Ön tarafa, istikbâle bakınca, zaman var. Dâimî bir ân'dır zaman.