İndir (.doc)
Âdemde bir et var, denilir: yürek,
Küreden büyüktür, gizlenir felek,
Binbir sıfat gizli, sıtreder melek, (1)
Rahman sarayıdır, kul gözü görmez.

Nice yazı vardır, nice bin sûret...
Dost, yüzünü açmış, söylemiş: seyret!
Nurdan yapılmıştır, görünür bir et...
Rahman sarayıdır, kul gözü görmez.

Nice peygamberin, bulunur izi...
Ordan çağırırlar, Rahmâna bizi;
Görenlerin, solar, kül gibi, benzi...
Rahman sarayıdır, kul gözü görmez.

Oraya girenler, ediyor mîraç,
Âşıkın derdine, ordadır ilâç,
Mevlâ mekânıdır, hakikaten Hac...
Rahman sarayıdır, kul gözü görmez.

Oraya varanlar, oluyor cansız,
Nefsini öldürmüş, kalmış Şeytansız,
Öyle bir cennettir: hûri, gılmansız,
Rahman sarayıdır, kul gözü görmez.

Âşık olmalıdır, hâcet yok yola,
Ona yaklaşamaz, şeyh ile molla,
Bilmek istiyenler, (Aşk) ile dola;
Rahman sarayıdır, kul gözü görmez.

Bâtın, zâhir ilim, eder tecellî,
Bâzı küffar çıkar, bâzı da velî,
Kimsenin uzanmaz, oraya eli,
Rahman sarayıdır, kul gözü görmez.

Oradan doğuyor, nice bin san'at...
Birçok madenleri, ettirir feryat,
Gökleri, yerleri, gezdirir kat kat,
Rahman sarayıdır, kul gözü görmez.

Oradan edilir, her türlü hitap,
Bâzı ihya eder, bâzı da harap,
Tutunmuş kendine, yetmişbin hicap...
Rahman sarayıdır, kul gözü görmez.

Nûru İlâhîdir, koyu eflâtun,
(Emre) seyredince, olmuştur meftun,
Âdem sıfâtından, giyinmiş O, don,
Rahman sarayıdır, kul gözü görmez.

Zapteden: Fuzûle Emre
Saat:23.15


(1) Sıtretmek = Setretmek, örtmek, saklamak.

1.3.1952