İndir (.doc)
Lâzım değildir melek,
Senden etmek (1) biz dilek;
Bu bizim yandığımız:
Cânân! biz seni bilek. (2)

Gidersek, geri gelmek, (3)
Gelmek dahi dilemek; (4)
Aradık, seni bulduk,
Biz gayrileri bilmek. (5)

Oyna, desinler köçek,
Görüp biz bizden geçek; (6)
Bu cihan haram olsun,
Dostun iline göçek. (7)

Aç kapıyı sen Felek,
Bizler beraber gelek, (8)
Gayri bize ne lazım...
Biz cemalini görek (9)

Can veririz gülerek,
Bu yollarda ölerek;
(Emre), sen vârı bırak,
Lâzım değildir emek. (10)


(1) Etmek = Adana ağzında "etmeyiz" mânâsındadır.
(2) Bilek = bilelim. "Biz seni bilelim diye yapıyoruz" denmek isteniyor.
(3) Gelmeyiz.
(4) Dilemeyiz.
(5) Bilmeyiz.
(6) Geçek = geçelim.
(7) Göçek = göçelim.
(8) Gelek = gelelim.
(9) Görek = görelim.
(10) Bu doğuş da kafiye hususiyeti arzediyor.