İndir (.doc)
Devre tâbidir zaman,
Böyle emretmiş Rahman;
Bir emre tâbi olmuş,
Durmaz dönüyor her an.

Mutlaka olur tebdil,
Devreder, olur zâil;
Emretmiş, döner bu çarh,
Durdurmak, olmaz kaabil.

Bilenler, olur tâbi:
Her varlığın sahibi;
Dönen ile beraber,
Görünür: bilmez gibi.

Cümlesiyle beraber,
Alır da verir haber;
Dışı toprağa benzer,
İçi de gayet dilber.

Kendi gözüyle görür;
(Emre)! yok ol, sen de gör;
Eğer benim! dersen sen,
Nefsin yaşatır mı hür?

Zapteden: İli ve Selim Akgül.
Saat:20.25
19.2.1952