İndir (.doc)
Emre - Ahmed'in Mim(M) harfini kaldırırsak, kelime Ahad oluyor. Dikkat edersek, her kelime, lisân-ı hâl ile bir ifâdedir.