İndir (.doc)
Bu aşkın hâlini, pervâneden sor,
Başka türlü tarif, eylemesi zor...
Ateşin âdeti: değeni yakar,
Onun gibi olan, tutuyor huzur.

Varır, düşer, yanar; fakat diridir,
Ölüm denen şeyden, onlar berîdir;
Her tasavvuf ehli, durmamış öğmüş,
Ebedî âşıkın, o eseridir.

Tarif etmek için, verirler misâl,
Ateşe girerler, etmezler ihmâl;
Başka böcek değse, yanmaktan korkar,
O ışığa onlar, ederler visâl.

Pervâneden öğren, aşkın tadını,
Divaneden öğren, Dost'un adını;
Öyle bir saraydır, hiç harâbolmaz,
Viraneden öğren, var, bünyâdını.

Diriler bilinmez, görülmek lâzım,
Tarif edilirse, edilmez hazım;
(Emre)nin çektiği, dil cezasıdır,
Dostu takdir etmiş, böylece lâzım.

Bin pâre etseler, etmez itiraz,
Canından geçince, almıştır muraz;
Bütün dünya eğer, derlerse kötü,
Tatlı tatlı dinler: sanki öter saz.

Eğer methetseler, etmez iftihar,
Bed söz söylerlerse, gülerek bakar;
Seher yeli, gibi, Dost nefesinde
Binbir çeşit koku, (Emre)ye kokar.

Zapteden: Vasfiye Değirmenci
31.1.952 Saat:17.15Zapteden: Vasfiye Değirmenci
31.1.952 Saat:17.15


31.01.1952