İndir (.doc)

Emre - Herhangi bir kimsenin yaptığı âdî bir vazîfe bile beşeriyete hizmettir. Biz bu vazîfe için "ne âdî bir vazîfe!" dersek, bizim sözümüz ve hareketimiz suçtur. Alay, çok fena bir suçtur. Alay edenin ümîdi kesik olsun. Ben, birinizin kocasını, karısını alaya alsam zorunuza gitmez mi? Biz de başkasıyla alay edersek, Allah bize kızar. çünkü alay ettiğimiz kimse de Allahın kuludur ve sevgilisidir. Kimseyi alçak görmiyeceğiz. Böyle yaparsak bir de bakki Allah bize bir azim, bir aşk vermiş, kendimizle Allahtan görecek kimse kalmamış. Sonra biz de kaybolmuşuz, O kalmış. Allah, bizi kurtarmak için, bâzen biraz sert söylese, biz rencîde oluyoruzda, ya o alay edilenin yerinde biz olsak ne yaparız? Kimseyi incitmemeli, gönüller sahibi ile berâber olmalı. çünkü, kiminle alay etsek onun gönlü de Allahın gönlü.

Gülünç bir şeye gülmeden bakıp ibret almak çok hoş bir şey. Geçen gün, Sefer'in orda (Berber Sefer öder) Mevlânanın bir şeyi okundu: "Allah, acıyı yasak etmiş, tatlıyı değil. Ama nefse acı gelenleri yasak etmemiş, nefsin hoşuna gidenler yasak." Mûsâ ile, en hakir mahlûk zannettiği köpek hikayesi söylenip duruyor ama, iş ibret almada. İbret almazsak zararı var. Allah bize : "Ben sana Mûsâ ile köpek hikayesini öğrettim de bundan niye ibret almadın? derse ne cevap veririz? Yarattığı  kendine benziyor. Yarattığı ile alay etmek, kendisiyle alay etmek değil midir?

Alay, anamızdan, babamızdan intikal eder. Takvâ her vakit lâzımdır. "Nefsini bilen, Rabbini bilir" dememiş mi? Nefsinin ne mel'un olduğunu bilen, Rabbini arar bulur, arkasına saklanır onun şerrinden. Bu sözü yanlış anlayanlar var. "Nefsimi bildim, onun Allah olduğunu anladım" diyenler var. Beri tarafta Allah: "Nefsinizi öldürün" diyor. Nefis Allahsa, Allah öldürülür mü? Allah düşman olur mu? O her vakit dosttur. Biziz bize düşman?

Eğer o Kudret bizi azarlarsa, "demek ki Allah bizimle meşgul..." diye sevineceğiz.