İndir (.doc)

Emre - Ahmed Yesevî, Hz. Muhammedin öldüğü yaşta, yâni 63 yaşında ölemediği için, o yaştan sonraki senelerini toprak altında geçirmiş. Hz. Muhammedin kim olduğunu anlasaydı, toprağa girer miydi?