İndir (.doc)

S - Geçen gece ay tutuldu, havan çaldılar.

Emre - Abdülkadir Kemâl anlatıyordu: Arnavutların kanununda, ay tutulduğunda top atmak için tahsîsâtı varmış. Kânunları da manzum imiş: "Pezevenklik edenin alnına damga uralar, gibi. Böyle diyordu Abdülkadir bey.

Tabiat hâdiselerinin künhüne vâkıf olamazsan, akıl mutlakaa bir tarafa kayar. Ayın ne olduğu bilinmezse, ay tutulmasını, harâmîlerin ayı tuttukları şeklinde îzâh etmeye çalışır akıl. Bu geri akıllar, müslüman mı? Bunlar, Kur'ânı anlıyabilseler, Kur'ânın ay hakkında söylediklerini bilirlerdi. Kâfirlik, bilgisizlik karanlığı içinde kalmak demektir. Bu geri akıllar, kendi kâfirliklerini bırakıp, fezâyı keşfetmeye çalışan Avrupalılara kâfir derler.