İndir (.doc)

Emre - Herkesin hâli dilinin ucundadır. Ama, kemâlât, ayıbı yüze vurmamaktır. çünkü Allah "Settârül ' uyûb" dur, ayıpları örtücüdür. Kemâlât, kötüye iyi diye bakmaktır. Ocağı yansın, çok burası. Hz. Muhammed ile alay ediyorlar: "Bu kadar peygamberden sonra, sen ne demeğe geldin bakalım..." diyorlar. Onların alaylarının anlamamış gibi görünerek cevap veriyor: "Kerîm olan ahlâkı tamamlamak için gönderimdim" diyor. Ahlâk tamamlanmadan bu yolda bir adım bile atılamaz.