İndir (.doc)

Emre - Asıl din âlimleri aşk ehlidir. Hocalar komisyoncuya benzerler. Aşk ehli, din hazînesidir. ölürken bunayanların hâline bakalım: Aklı yok, öyleyse dini de yok. çünkü Hz. Muhammed: Aklı olmıyanın dini de yoktur, demiş. Yâni, Hadîs'tir bu. Onların hâlinden ibret almalıyız. Oğlunu tanımayan bir adam, Allahı tanıyabilir mi? Böyle gidilirse, sonunda iflâs. Hayattayken, dini nihâyetine kadar tâkîp etseler de asıllarına ulaşsalar bunarlar mı? Gittikçe akılları artar. Belki dünyâ işlerini unuturlar da, asıllarını unutmazlar. Onlarda ihtiyarlık, bunama yoktur. Celâl Efendi (Celâl çalım) düşmüştü şuraya, getirdik. Yenice cigarasının paketini tanımıyordu, fakat ezberlediği Doğuşu unutmamıştı, eksiksiz okuyordu.