İndir (.doc)
Ben bu sırrı neyleyim...
Âşıklara söyleyim. (1)
Bize teslim olana
O Dostu göstereyim.

Ben kan olup akayım,
Yerlere bırakayım;
Cânân! yüzünü göster,
Senden sana bakayım.

Ben karşında durayım,
Yanmak nasıl, sorayım;
Her yanım ateş oldu,
Daim burda yanayım.

Diri kalıp neyleyim...
Kendimi yok eyleyim;
Bu (ölülük ilmi) ni
İstiyene söyleyim.

Ölüleri dizeyim,
Altın gibi süzeyim;
Yanmayı istiyeni
Elmas ile özeyim. (2)

Ben özerken ağladım,
Yüreğimi dağladım;
(Emre) razı olunca
O ateşe bağladım.


(1) Kafiye hususiyetine dikkat buyurulsun.
(2) Özemek = yoğurt kıvamında olan maddeleri sulandırdıktan sonra ezmek veya çarpmak suretiyle mayi hale getirmek ; karıştırmak.