İndir (.doc)

Emre - Vücûdun gıdâsı olduğu gibi, aklın da vardır. Vücut gıdâsı muvakkat, fakat aklın gıdâsı girince çıkmaz. Bâzı insanların aklı aç, bâzılarınki küsmüştür. Akıl bir kere çalışmaya başladı mı doymaz artık. İnsanın içi neyse, dili de odur.