İndir (.doc)
Her yana döner gözler,
Acebâ neyi gözler?
(Aklı Kül)e seyreden,
O Mâşûkunu özler.

Her varlığı unutur,
Sanki bir ehli kubûr;
Kırk yıllık mevtâ gibi
Deprenmez, tutar huzûr.

Odur ebedî hayat,
Odur anlaşılmaz tad;
Seyredenler o (Yüz)ü,
Dünyâya vermez kıymat.

Gerisi, yola benzer,
Satılmış kula benzer;
Benim! dediğin bu ten,
Eskimiş çula benzer.

Soyunur güle güle,
Bir dahî almaz ele;
Nereye gider varlık?
Akıyor, benzer sele.

Akıl yeter mi ona?
Devreder, ermez sona;
Gölgedir gelip geçen;
İçinde var bir (Suna).

Her varlığa odur can,
Anlatamaz bu lisan;
(Emre), canı verince,
Aşk aldı ondan, ihsan.

Zapteden: Hüseyin Bobuş, Dr. Çakmak, Şevket Kutkan.
Saat: 20.45 - 20.55
27.4.1954