İndir (.doc)

Emre - Mâneviyet akrabalığı çok yüksektir. Maddiyat akrabalığı da acâyip. Şükrü Emmimin vefatında, bütün akrabalar gelmişti. Müteessir olmuşlar: Hiç olmazsa bayramlarda elini öpecek bir büyüğümüz vardı, diyorlardı.