İndir (.doc)
Durmadan değişir her hâl,
Görünür de bulur zevâl;
Ölü diye bir şey yoktur,
Ne ki doğar, odur kemâl.

Doğuran, doğana uyar;
Hepisi Dost; yoktur ağyar;
Zuhûr eden ilime bak:
Büyüğü, küçüğe ayar.

Misâl değil midir Âdem?
Terakkî ediyor her dem;
Dış ilimler buna benzer;
Anlıyanlar, etmez sitem.

Dâvuttan doğmuştur san'at,
Durmayıp büyüyor kat kat;
Terakkî eyleyip uçtu,
Kazma, kürek, oldu: kanat.

Görüp ibret alalım biz,
İlimden bırakmıştır iz;
Topraktan çıkan demirden,
Görünmez olacak deniz.

Nice zırhlı, nice kayık...
Dolup, kalmıyacak açık;
Bütün ilim buna benzer,
(Emre)! sözlerinden ayık!

Zapteden : Neş'e ve Fuzûle Emre
Saat: 19.50 - 20.00
23.3.1954