İndir (.doc)
Gözlerine beni, eyledin hayrân,
Yüzlerin gülünce, hem dahî şâdân;
Sene ile geçen ömrü unuttum;
Tükenmedik ömür, anladım, bir ân.

Hesâba, kitâba gelmez bu idrâk,
Ölçüye mîzâna, dahî bu eflâk;
Yardım etmiyor mu, bütün hayâta,
Ayaklar altında, sâbit duran hâk.

Bize yardım eder, istemez izzet,
Gözünü açana, gösterir ibret;
Ağzına alırsan, bir tad bulunmaz,
İçinde gizlidir, çeşitli lezzet.

Sâhip değil midir, şefkatli huya?
Dâim gıdâ verir, hep doya doya;
Rengine seyretsen, hiç görünmüyor,
Zuhûr ettiriyor, hesapsız boya.

Emek çekenlere, veriyor gıdâ,
Öyle emreylemiş, tutuyor, Hudâ;
(Emre) toprak oldu, alıp veriyor,
Gönül âleminden, çeşitli sadâ.

Zapteden: Nesîmî Özsevenler, S. Akgül, Mehmet ve Ekrem Özhatay.
Saat: 16.33 - 16.41
14.3.1954